Çerez Örnek

Program Öğretim Amaçları

 

Program Öğretim Amaçları

PÖA1 - Peyzajın planlanması, tasarlanması, korunması ve yönetimi çalışmalarını ulusal ve uluslararası ölçekte yürüten kamu ya da özel işletmelerde işletme sahibi / yönetici pozisyonunda görev almaları veya peyzaj mimarı olarak çalışmaları, 
 
PÖA2 - Bitkisel ve / veya yapısal malzeme üreten ya da temin eden firmalarda işveren / yönetici veya çalışan pozisyonunda görev almaları, 
 
PÖA3 - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseyen kendini sürekli geliştiren peyzaj mimarı olarak lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri ayrıca üniversitelerde öğretim üyesi/elemanı olarak görev almaları. 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ