canlı destek

Program Çıktıları

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1

Ekolojik yaklaşımı temel alan teorik bilgileri kullanarak doğal ve kültürel peyzajların planlanması, tasarlanması, korunması ve yönetimi için plan / proje üretme ve uygulama becerisine sahiptir.

PÇ 2

Peyzajı, onarım ve mühendislik alanlarındaki teorik bilgilerini kullanarak ekolojik yaklaşımla analiz eder; bu alanlarda öneriler üretir ve uygular.

PÇ 3

Çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları çerçevesinde çevre sorunları ile doğal afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.

PÇ 4

Peyzajın planlanması, tasarımı, korunması ve yönetimi çalışmalarının gerektirdiği yapısal ve bitkisel materyalleri tanır ve kullanır.

PÇ 5

Peyzajın planlanması, tasarımı, korunması ve yönetimi çalışmalarının gerektirdiği çağdaş araç, teknik ve teknolojileri kullanır.

PÇ 6

Alanıyla ilgili mevzuata hâkim olur ve çalışmalarında etik ilkeler ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.

PÇ 7

Bilgiye ulaşma ve problem çözümünde analitik ve diyalektik düşünür, düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

PÇ 8

Çalışmalarında bağımsız davranabilir ve inisiyatif kullanabilir; disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarına yatkın olur.

PÇ 9

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir, uygular ve toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.

PÇ 10

Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek, alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve iletişim kurmak için, en az bir yabancı dilden yararlanır ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanır.

PÇ 11

Peyzajın çok katmanlı yapısı bağlamında meslek alanının coğrafi, tarihsel, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine ilişkin bilgiye sahiptir.

PÇ 12

Sosyal ve kültürel haklara saygı duyarak doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir ve bu bilinçle hareket eder.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ